بسم الله الرحمن الرحیم

دوفصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات اقتصاد اسلامی» با هدف تولید ادبیات در حوزه اقتصاد اسلامی به‌منظور ارتقاء و تحول این حوزه دانشی و  پاسخ‌گویی به نیازهای کاربردی سازمان‌ها و نهادهای فعال در زمینه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصاد، ماحصل پژوهش‌های صاحب نظران و اندیشندان این حوزه را منتشر می‌نماید.

شماره جاری: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-372 

4. تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی

صفحه 89-120

محمد‌هادی زاهدی‌وفا؛ موسی شهبازی غیاثی؛ الیاس نادران


5. آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی

صفحه 121-150

سید عباس موسویان؛ محمدرضا مهربان پور؛ محمدرسول حشمتی