نویسنده = حسینعلی سعدی
تعداد مقالات: 2
1. ضوابط بهره‌برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-48

حسینعلی سعدی؛ رضا آقا موسی تهرانی


2. تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی)

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 161-188

محمد هادی زاهدی وفا؛ حسینعلی سعدی؛ امیر محمدرحیمی