نویسنده = محمدجواد شریف‌زاده
تعداد مقالات: 2
1. تأمین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تأمین امنیت در جزیره‌العرب پیش از اسلام)

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 75-104

الیاس نادران؛ محمدجواد شریف‌زاده