نویسنده = داود نصرآبادی
تعداد مقالات: 1
1. ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008)

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-118

مهدی صادقی شاهدانی؛ داود نصرآبادی