نویسنده = امیر محمدرحیمی
تعداد مقالات: 1
1. تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی)

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 161-188

محمد هادی زاهدی وفا؛ حسینعلی سعدی؛ امیر محمدرحیمی