نویسنده = علی‌اصغر هادوی‌نیا
تعداد مقالات: 1
1. پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-148

ایمان باستانی‌فر؛ علی‌اصغر هادوی‌نیا