نویسنده = محمد سلیمانی
تعداد مقالات: 3
1. آسیب‌شناسی موانع توسعه بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-68

محمد سلیمانی؛ مرتضی اکبرزاده