نویسنده = سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 173-198

سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی