نویسنده = مهرناز شکرزهی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تابع هزینه‌های در راه خدا (بررسی خانوارهای شهر زاهدان)

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-26

مرتضی عزتی؛ پرویز نصیرخانی؛ مهرناز شکرزهی