نویسنده = عبدالرسول قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل‌مقایسه‌ای اقتصاد تنظیم‌گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 149-176

فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی؛ محمدرضا شکوهی؛ محمد عظیم‌زاده آرانی