نویسنده = منصور پهلوان
تعداد مقالات: 1
1. زوایای اثرگذاری فرهنگ قرآن بر اقتصاد

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 153-178

محمد پارسائیان؛ منصور پهلوان