نویسنده = جعفر ترک زاده
تعداد مقالات: 1
1. بافت‌نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 113-140

جعفر ترک زاده؛ فاطمه عبدشریفی