نویسنده = موسی شهبازی غیاثی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-120

محمد‌هادی زاهدی‌وفا؛ موسی شهبازی غیاثی؛ الیاس نادران