نویسنده = سجاد سیفلو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی- تطبیقی اوراق بلایای طبیعی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 69-91

سجاد سیفلو