نویسنده = محمد مهدی عسکری
تعداد مقالات: 5
2. تحلیل ماهیت قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز از منظر فقه امامیه

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-54

محمد مهدی عسکری؛ محمد شیریجیان


3. نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏گرایی دینی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-84

محمدهادی زاهدی‏‌وفا؛ محمدمهدی عسکری؛ محمد نعمتی؛ مهدی موحدی بکنظر


4. تحلیل مقایسه‌ای شاخص فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 53-82

محمدمهدی عسکری؛ حسین غفورزاده


5. تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 119-153

محمد مهدی عسکری؛ مهدی اسماعیل پور دره