نویسنده = دکتر محمد نقی نظرپور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اصول موضوعه رفتار مصرف¬کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 99-124

دکتر کیومرث سهیلی؛ دکتر محمد نقی نظرپور؛ سید میثم حسنیان