نویسنده = الیاس نادران
تعداد مقالات: 4
1. تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-120

محمد‌هادی زاهدی‌وفا؛ موسی شهبازی غیاثی؛ الیاس نادران


2. تأمین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تأمین امنیت در جزیره‌العرب پیش از اسلام)

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 75-104

الیاس نادران؛ محمدجواد شریف‌زاده