نویسنده = سید میثم حسنیان
تعداد مقالات: 1
1. الگوی مصرف اسلامی (محدودیت¬ها و مفروضات)

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 117-144

کیومرث سهیلی؛ سید میثم حسنیان