نویسنده = جواد شهرکی
تعداد مقالات: 1
1. پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب از منظر قوانین مالیاتی اسلام

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 97-124

مصطفی شمس الدینی؛ جواد شهرکی