نویسنده = سید حسن قوامی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-128

سید حسن قوامی؛ سید محمدرضا سید نورانی؛ تیمور محمدی؛ منصور رنجبر


2. انطباق نظریه بازی ها (الگوی مدیر - عامل) در عقد مشارکت مدنی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 165-183

قهرمان عبدلی؛ سید حسن قوامی