نویسنده = حسن سبحانی
تعداد مقالات: 2
1. روش‌شناسی اقتصاد متعارف و مسئله انتخاب پیش‌فرض‌ها: رویکردی بدیل در علم اقتصاد اسلامی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-77

سید علی سبحانی ثابت؛ حسن سبحانی


2. مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 107-131

حسن کیائی؛ حمید ابریشمی؛ حسن سبحانی