نویسنده = ابوالقاسم توحیدی نیا
تعداد مقالات: 2
1. تنزیل عادلانه در بهره برداری از منابع طبیعی پایان¬پذیر

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 59-82

محمد مهدی عسکری؛ ابوالقاسم توحیدی نیا


2. سازوکار اثربخشی اخلاق در مدیریت پیامدهای جانبی منفی زیست محیطی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 167-180

ابوالقاسم توحیدی نیا