نویسنده = محمد توحیدی
تعداد مقالات: 1
1. نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 199-288

خلیل‌اله احمدوند؛ محمد توحیدی