نویسنده = محمد واعظ برازانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 159-191

زینب وثوقی؛ محمد واعظ برازانی؛ حجت اله عبدالملکی