نویسنده = مهدی همتیان
تعداد مقالات: 1
1. مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-90

غلامرضا مصباحی مقدم؛ مهدی رعایائی؛ مهدی همتیان