نویسنده = علی باقری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 57-86

محمدهادی زاهدی‌وفا؛ علی باقری