نویسنده = غلام رضا مصباحی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نحوه مواجهه با آثار خارجی منفی از منظر اقتصاد اسلامی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 67-89

غلام رضا مصباحی مقدم؛ محمد جواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر


2. ابعاد شناخت ربای جاهلی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 37-70

غلام رضا مصباحی مقدم؛ خلیل اله احمدوند