نویسنده = محمود عیسوی
تعداد مقالات: 3
1. مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 345-372

سیدمهدی زریباف؛ محمود عیسوی؛ امیر خادم علیزاده


2. اثر متغیّرهای کلان بر بانکداری بدون ربا در ایران

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 207-224

محمود عیسوی؛ احمد موید فرد