نویسنده = احمد شعبانی
تعداد مقالات: 3
2. مؤلفه‌های کنترلی حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان (از منظر اقتصاد اسلامی)

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-154

احمد شعبانی؛ مرتضی عربلو


3. بررسی تأثیر کاهش درآمد نفت بر واردات کالاهای واسطه‌ای؛ نتایجی برای اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-148

احمد شعبانی؛ سیدعلی سبحانی‌ثابت