نویسنده = فرشته ملاکریمی
تعداد مقالات: 1
1. آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-178

حسین میثمی؛ کامران ندری؛ فرشته ملاکریمی