نویسنده = حسین غفورزاده
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مقایسه‌ای شاخص فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 53-82

محمدمهدی عسکری؛ حسین غفورزاده