کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک
تعداد مقالات: 1
1. قرارداد آتی و چالشهای فقهی آن

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 93-117

سید محمد حسینی