کلیدواژه‌ها = نابرابری درآمد
تعداد مقالات: 3
1. اثر زکات بر نابرابری درآمد در ایران

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 309-336

مهدی بادپا


2. بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-58

مسعود همایونی‌فر؛ علی چشمی؛ فاطمه یاقوتی جعفرآباد


3. تأثیر چرخه‌های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM)

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-38

صاحبه محمدیان‌منصور؛ ابوالقاسم گلخندان