کلیدواژه‌ها = مکاسب
تعداد مقالات: 1
1. اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 199-226

حسین صادقی سقدل؛ یاور خانزاده