کلیدواژه‌ها = اوراق ارو
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-36

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ رفیع حسنی‌مقدم