کلیدواژه‌ها = خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی
تعداد مقالات: 1
1. اثر متغیّرهای کلان بر بانکداری بدون ربا در ایران

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 207-224

محمود عیسوی؛ احمد موید فرد