کلیدواژه‌ها = نابرابری رفاهی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه و اندازه‌گیری نابرابری رفاهی از نظر اسلام و اقتصاد متعارف

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-29

یونس گلی؛ یعقوب محمودیان؛ علی تیاترج؛ یحیی گلی