کلیدواژه‌ها = بیمه خرد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی بیمه تعاونی با سایر انواع بیمه از منظر اقتصادی و ارائه یک الگوی ترکیبی سازگار با شریعت

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 179-221

ابوالقاسم توحیدی نیا؛ سارا قنبری ممان