کلیدواژه‌ها = انگیزه و رفتار اقتصادی
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌های کنترلی حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان (از منظر اقتصاد اسلامی)

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-154

احمد شعبانی؛ مرتضی عربلو