کلیدواژه‌ها = مشتقات مالی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-88

مهدی صادقی شاهدانی؛ سید مهدی پاک دات