کلیدواژه‌ها = تأمین مالی صنعت نفت
تعداد مقالات: 1
1. اوراق جعاله، ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت نفت‌وگاز

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 218-248

حسین شیرمردی احمدآباد