کلیدواژه‌ها = اقتصاد اسلامی، عدالت، شاخص، نقد، بانکداری اسلامی. طبقه‌بندی JEL: D63
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-150

سید عباس موسویان؛ محمدرضا مهربان پور؛ محمدرسول حشمتی