کلیدواژه‌ها = E5
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-176

جواد طاهرپور؛ تیمور محمدی؛ رضا فردی‌کلهرودی