کلیدواژه‌ها = بانکداری بدون‌ربا، برآوردگر گشتاورهای تعمیم‌یافتهِ n مرحله‌ای آرلانو- باند، تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی اقتصادی، رگرسیون پانلی پویا. ط
تعداد مقالات: 1