کلیدواژه‌ها = اجاره، پول، ربا، قرض، ربح مایضمن، ربح مالایضمن، حیله ربا، بقای عین. طبقه‌بندی JEL: G10
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشروعیت اجاره پول

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 233-254

احمدعلی قانع