کلیدواژه‌ها = جعاله، ربا، عملیات بانکی، جعل، جاعل، عامل. طبقه‌بندی JEL: E50
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی قرارداد جعاله بانکی

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 255-280

صادق الهام