کلیدواژه‌ها = P49
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 345-372

سیدمهدی زریباف؛ محمود عیسوی؛ امیر خادم علیزاده