کلیدواژه‌ها = بسته‏های حقوق مالکیت
تعداد مقالات: 1
1. «فقه تعاملات اجتماعی»* یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 263-293

محمد نعمتی؛ مهدی موحدی بکنظر؛ محمد جواد رضائی