کلیدواژه‌ها = ربا
تعداد مقالات: 5
1. آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-178

حسین میثمی؛ کامران ندری؛ فرشته ملاکریمی


2. نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 199-288

خلیل‌اله احمدوند؛ محمد توحیدی


3. تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 57-86

محمدهادی زاهدی‌وفا؛ علی باقری


4. بررسی آیات ربا و احکام آن

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 183-213

حسین غفوری چرخابی


5. بررسی سرمایه‏ گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 9-28

رضا اکبریان؛ سارا استدلال