کلیدواژه‌ها = اسراف
تعداد مقالات: 1
1. حد بهینه پیش¬گیری از اسراف

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-30

احمد شعبانی؛ وحید بیگدلی